Dettalji tax-Xogħol

 • Avatar

  Pożizzjonijiet Vakanti ta' Headships

   Nru. ta' Referenza Ċirkulari UPM Nru 10/2024


  Servizz u Settur Pubbliku u Pubbliku Ġenerali   

  Definita  

  Pożizzjonijiet ta' Kapijiet
  Data ppubblikata: 17/05/2024 11:00
  Data tal-għeluq: 31/05/2024 17:15
  Ministeru: Il-Ministeri Kollha

Konnessjoni
Ara d-dokument Ċirkulari UPM Nru 10/2024 
Ara d-dokument OPM Circular No 10/2024  
Ara d-dokument Appendix 'A' to OPM Circular No 10/2024 
Ara d-dokument Appendix 'B' to OPM Circular No 10/2024 

Required Documents

Certificates
Ċertifikat tal-Kondotta/GP47  
Il-Kumitat Konsultattiv għal Ħatriet Anzjani (SAAC) jixtieq jidentifika Uffiċjali Pubbliċi xierqa li jistgħu jiġu rakkomandati biex jimlew pożizzjonijiet fis-Servizz Eżekuttiv fi grad ogħla hekk imsejjaħ ‘Headship Positions1’ fi grad 3 (Skala ta’ Salarju 3) jew fi grad 4 (Skala ta’ Salarju 4), murija fil-listi mmarkati Appendiċi A u Appendiċi B mehmuża maċ-Ċirkulari. Il-ħatriet għandhom isiru abbażi ta’ ftehim għal perjodu ta’ erba’ snin u jkunu suġġetti għal perjodu ta’ prova ta’ sena.1Headship Positions jinkludu Kapijiet ta’ Dipartimenti u Uffiċjali oħra b’ poteri statutorji li huma mniżżlin fit-tieni taqsima tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika (CAP 595), kif ukoll pożizzjonijiet oħra ta’ Diretturi Ġeneral jew Diretturi li mhumiex imniżżlin.

Pożizzjoni
Qasam
Skala
Director General
(Fisheries & Aqualculture), MAFA
3
Chief Information Officer
Malta Public Service
3
Director
(Finance & Administration), Support Services Division, OPM
4
Director
(Government Printing Press), Support Services Division, OPM
4
Director General
(Quality of Service), People & Standards Division, OPM
3
Director
(People Strategy & Projects), People & Standards Division, OPM
4
Director
(Training & Development), Instute for the Public Services, OPM
4
Director General
(Funds & Programmes), OPM
3
Director
(Programme Implementation), OPM
4
Director General
(Strategy & Support), MHAL
3
Director
(International Development, Economic Affairs & European Institutions), Global Issues International Development & Economic Affairs Division, MFET
4
Director
(Transnational Threats & Sanctions Implementation), Global Issues International Development & Economic Affairs Division, MFET
4
Director
(External Relations), Political, External Relations & European Affairs Division, MFET
4
Director
(Protocol), MFET
4
Director
(Strategy & Coordination), Office of the Permanent Secretary, MFET
4
Director
(Income Support & Investigations), MSPC
4
Director
(International Benefits Coordination), Strategy & Implementation Division, MSPC
4
Director
(Aquaculture), MAFA
4
Director
(Corporate Services), Strategy & Support Division, MEEP
4
Director
(Disability Issues), MIV
4
Director
(Maintenance & Public Cleansing), Strategy & Support Division, MGP
4
Director General
(Migration), MHSE
3
Director General
(Policy, Programme Implementation & Legal Affairs), MHSE
3
Director General
(Programme Implementation), MEER
3
Director
(Policy-Zero Pollution), MEER
4
Director
(People Management), Operations Division, MEER
4
Director
(Legal Affairs), Operations Division, MEER
4
Director
(Enforcement), MTCA, MFIN
4
Director
(International Direct Taxation), Legal, Policy, Technical & International Relations Division, MFIN**
4
Director
(Indirect Taxation), Legal, Policy, Technical & International Relations Division, MFIN**
4
Director
(International Tax Cooperation), Legal, Policy, Technical & International Relations Division, MFIN**
4
Director
(Audit), Verifications & Audit, MFIN*
4
Director
(Operations), Office of the Permanent Secretary, MFIN
4
Director
(Debt Management), Treasury Department, MFIN
4
Director
(Accounting Standard Settings & Financial Reporting), Treasury Department, MFIN
4
Director
(National Students' Wellbeing Services), Educational Services Division, MEYR
4
Head
ICT Operations, MEYR
4
Director
Management Support), MHA
4
Director
(People Management), People Management Division), MHA
4
Director
(Resourcing & Conditions of Service), People Management Division, MHA
4
Director
(Allied Healthcare Services), MHA
4
Director
(Health Care Funding), MHA
4
Director
(Nursing & Midwifery Services), Healthcare Services Department, MHA**
4
Director
(People Management), Mater Dei Hospital, MHA**
4
Head
(Operations), Mater Dei Hospital, MHA
4
Medical Director
(Medico-legal Affairs, Appraisal & Validation), Mater Dei Hospital & SAMOC, MHA
4
Medical Director
(Clinical Affairs & Innovation), Mater Dei Hospital & SAMOC, MHA
4
Head
(Operations), Gozo General Hospital, MHA**
4
Director
(Clinical Services), Gozo General Hospital, MHA
4
Head
(Operations), Pharmacy of Your Choice, MHA*
4
Head
(Operations), Primary Health Care, MHA
4
Director
(Occupational Health & Safety), MHA
4
Director
(Medical), Saint Vincent de Paul, MHA
4
Director
(Strategy & Support), Office of the Permanent Secretary (Active Ageing), MHA
4
Director
(Project Design & Engineering), Public Works Department, MTIP
4
Director
(Manufacturing & Services), Public Works Department, MTIP
4
Director
(Policy Research & Analysis), Strategy & Policy Division, MTIP
4
Skali ta' Salarji 3 u 4.

Dmirijiet

Il-position descriptions għal kull waħda mill-pożizzjonijiet maħruġa jistgħu jkunu aċċessati minn din il-<ħolqa>.

Eliġibbiltà

Eliġibbiltà

Appendiċi A - Kapijiet ta’ Dipartiment imniżżlin fit-tieni taqsima tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika

Biex ikunu eliġibbli għal dawn il-pożizzjonijiet, l-applikanti jridu jkunu:

(a) Uffiċjali pubbliċi/ Uffiċjali tas-Settur Pubbliku anzjani li għandhom grad sostantiv fi skala 7 jew ogħla jew servew fis-Servizz Pubbliku f’pożizzjonijiet klassifikati fi skala 7 jew ogħla għal sitt snin konsekuttivi; u

(b) Profiċjenti u kapaċi jikkomunikaw b’mod effettiv kemm verbalment kif ukoll bil-kitba kemm bil-lingwa Maltija kif ukoll bil-lingwa Ingliża.

Appendiċi B - Uffiċjali oħra b’poteri statutorji li huma mniżżlin fit-tieni taqsima tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika u pożizzjonijiet oħra ta’ Direttur Ġenerali jew Direttur li mhumiex imniżżlin

Biex ikunu eliġibbli għal dawn il-pożizzjonijiet, l-applikanti jridu jkunu:

(a) Uffiċjali pubbliċi/ Uffiċjali tas-Settur Pubbliku anzjani li għandhom grad sostantiv fi skala 7 jew ogħla jew servew fis-Servizz Pubbliku f’pożizzjonijiet klassifikati fi skala 7 jew ogħla għal erba’ snin konsekuttivi;

(b) Profiċjenti u kapaċi jikkomunikaw b’mod effettiv kemm verbalment kif ukoll bil-kitba kemm bil-lingwa Maltija kif ukoll bil-lingwa Ingliża.

Il-kandidati jistgħu japplikaw għal massimu ta’ żewġ pożizzjonijiet skont il-preferenza tagħhom. Il-Kumitat Konsultattiv għal Ħatriet Anzjani (SAAC) jidentifika liema minn dawk il-kandidati eliġibbli huma kompetenti biex jimlew dik il-pożizzjoni vakanti. Għalkemm il-kandidati prospettivi jistgħu jindikaw sa massimu ta’ żewġ pożizzjonijiet tal-għażla tagħhom, huwa l-Kumitat Konsultattiv għal Ħatriet Anzjani (SAAC) li jinnomina lill-kandidat għal kwalunkwe pożizzjoni vakanti.

Uffiċjali Pubbliċi anzjani li qed japplikaw għal dawn il-pożizzjonijiet f’Headship Positions għandhom ikunu konfermati fil- grad sostantiv.

Uffiċjali li preżentament jokkupaw kariga ta’ Kap u li servew mill-inqas sena mit-terminu tal-Performance Agreement attwali jistgħu japplikaw għall-pożizzjoni msemmija f’dan l-avviż, kemm-il darba jkunu ssodisfaw il-ħtiġiet ta’ eliġibbiltà pertinenti. Il-kriterju li wieħed irid ikun għamel minn tal-inqas sena mit-terminu tal-Performance Agreement attwali ma japplikax għal min ikun ser japplika f’pożizzjoni ogħla.
Ministeru/Dipartiment:Uffiċċju tal-Prim Ministru
Persuna lil min tikkuntattja:Sa Paula Zahra
Indirizz:
Management Support Directorate
Uffiċċju tal-Prim Ministru
Berġa ta' Kastilja
Il-Belt Valletta - VLT 1061
Numru tat-Telefon:2200 1510
Imejl:[email protected]


 • Nota

 • F'każ ta' konflitt fl-interpretazzjoni ta' xi parti/jiet mis -sejħa għall-applikazzjonijiet, l-interpretazzjoni finali trid tkun dik tal-verżjoni Maltija tas-sejħa.