Dettalji tax-Xogħol

 • Avatar

  Promozzjoni ta' General Practitioner għal Senior General Practitioner

   Nru. ta' Referenza Cirkulari nru. HR/MFCS/01/2020


  Impjegati tas-Servizz Pubbliku  

  Indefinita  

  Kura tas-Saħħa, Medika u Caring
  Data ppubblikata: 27/03/2020 12:00
  Data tal-għeluq: 26/06/2020 12:00
  Ministeru: Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali

Konnessjoni
Ara d-dokument English Circular 
Ara d-dokument Maltese Circular 
Skont il-Ftehim Settorali ffirmat bejn il-Gvern ta’ Malta u l-Assoċjazzjoni Medika ta’ Malta (MAM) fil-25 ta’ Mejju 2017, Direttur (Servizzi Korporattivi), Ministeru all-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjeta` jistieden lill-Uffiċjali Pubbliċi fil-grad ta’ General Practitioner biex jesprimu l-interess tagħhom biex jersqu għal intervista bi skop li jiġu promossi għall-grad ta’ Senior General Practitioner.

Qed jiġi ċċarat li l-onus li wieħed jinforma lid-Direttorat bil-kisba tar-rekwiżit kif indikat f’Paragrafu 2 hawn taħt, jaqa’ taħt il-General Practitioner individwali.

Skala ta Salarju 5

Dmirijiet

Minħabba li din hija promozzjoni, job description mhix disponibbli.

Eliġibbiltà

Kandidati li jissottomettu l-interess tagħhom biex jiġu intervistati jeħtieġu li jkunu akkumulaw total ta’ tlett (3) snin ta’ servizz sodisfaċenti mal-Gvern wara r-reġistrazzjoni bħala speċjalist fir-Reġistru ta’ Speċjalist għall-Mediċina tal-Familja.

Ministry / Department :

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Contact Person :

Mary Mifsud / Maria Farrugia

Address :

38, Ordnance Street, Valletta

Telephone :

2590 3451 / 3354

Email address :

recruitment.mfcs@gov.mt

 • Nota

 • Kull sejħa għall-Applikazzjonijiet tagħlaq fis-sebgħa ta' filgħaxija tad-data rispettiva jekk ma jkunx indikat mod ieħor.
 • F'każ ta' konflitt fl-interpretazzjoni ta' xi parti/jiet mis -sejħa għall-applikazzjonijiet, l-interpretazzjoni finali trid tkun dik tal-verżjoni Maltija tas-sejħa.