Fittex Impjieg

Fittex
Tip ta' Sejħa
Ministeru / Dipartiment
Tip ta' Impjieg
Kategorija tal-Impjieg
  • Nota

  • F'każ ta' konflitt fl-interpretazzjoni ta' xi parti/jiet mis -sejħa għall-applikazzjonijiet, l-interpretazzjoni finali trid tkun dik tal-verżjoni Maltija tas-sejħa. <br> <br>Dispożizzjonijiet ġenerali oħra dwar is-sejħa għall-applikazzjonijiet, b’referenza partikolari għal: <br>• benefiċċji applikabbli, kundizzjonijiet u regoli/regolamenti; <br>• bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b’diżabbilta; <br>• sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent dwar il-kwalifiki; <br>• pubblikazzjoni tar-riżultat; <br>• eżami mediku; <br>• proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat; <br>• aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati; <br>• żamma ta’ dokumenti, <br>jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sit elettroniku tad-Diviżjoni dwar Nies u Standards (https://recruitmentintra.gov.mt/generalprovisions/GeneralProvisionsMT.pdf) <br>